Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ ПРОРЕЂИВАЊЕ ЦВЕТОВА ШЉИВЕ, КАЈСИЈЕ И ТРЕШЊЕ: Плодови за најпробирљивије купце

ПРОРЕЂИВАЊЕ ЦВЕТОВА ШЉИВЕ, КАЈСИЈЕ И ТРЕШЊЕ: Плодови за најпробирљивије купце

613

Пише: Проф. др Зоран Кесеровић

Под повољним условима средине, стабла кајсије, шљиве и трешње обилно замећу плодове. Превелики број плодова на стаблу нарушава однос између плодова с једне, и лисне површине са друге стране. То за последицу има ситније, мање атрактивне плодове, алтернативно рађање, ломљење грана, превремено опадање плодова, продужен период сазревања и лошији квалитет плодова, већу потрошњу резервних хранљивих материја и слабију отпорност према ниским зимским температурама.

За остваривање редовних приноса ових воћних врста и задовољавајуће крупноће плодова, неопходно је број плодова прилагодити лисној површини, тј. умањити број плодова по стаблу. Проређивање плодова је једна од најважнијих помотехничких мера у оквиру воћарске производње. Опште је прихваћена пракса код великог броја воћних врста, првенствено јабуке, крушке и брескве која за циљ има смањење броја плодова по стаблу и односа броја плодова и листова.

Три пута до истог циља

На тај начин је преосталим плодовима на располагању већа лисна површина, која их снабдева асимилатима неопходним за раст, што резултира већом крупноћом плодова. Интензитет проређивања треба да је првенствено у складу са захтевима тржишта плодова. Јаче проређивање неопходно је у случају да су плодови, намењени употреби, у свежем стању.

Квалитет плодова ових воћних врста одређен је бројним особинама као што су крупноћа, боја, укус, арома, чврстина, садржај шећера, органских киселина и ароматичних материја. Крупноћа плодова и оптерећеност стабала родом су у обрнутој сразмери, те проређивање плодова доводи до бољег пораста плодова и веће крупноће у време бербе.

Постоје три основна начина за смањење заметања плодова код кајсије, шљиве и трешње, а то су проређивање/инхибиција образовања родних пупољака, проређивање цветова и проређивање плодова.

Проређивање родних пупољака

Ово је најбољи начин за смањење заметања плодова, јер стабла не троше енергију ни ресурсе на отварање превеликог броја цветова или заметање плодова, те нема непотребне конкуренције међу плодовима за водом, минералним материјама или фотоасимилатима. Недостатак овог метода је тај да се број цветних пупољака не може прецизно смањити, нити се може осигурати да ће сви преостали родни пупољци на стаблима да заметну плодове.

Временске прилике у време цветања кајсије су непредвидиве, те често долази до измрзавања цветова због позних пролећних мразева или слабе оплодње, ако се јави ветар који онемогућава лет инсеката.

Заступљеност родних пупољака у крошњи може се смањити физичким или хемијским методама. Физичке методе подразумевају летњу или зимску/пролећну резидбу једногодишњих пораста или мајских букетића. На овај начин се значајно може умањити потреба за каснијим проређивањем плодова. Заступљеност родних пупољака у крошњи се може смањити и применом хемијских средстава на бази гиберелина (GA3).

Проређивање цветова

Цветови шљиве, кајсије и трешње могу се проредити ручно, механички или хемијски. Ручно уклањање сувишних цветова је радно интензиван, те стога економски неефикасан процес. Механичко проређивање кајсије специјализованим машинама је још увек у експерименталној фази и више се примењује код јабуке и брескве.

Хемијске методе се дуги низ година користе за проређивање цветова коштичавог воћа. То подразумева примену хемикалија које спречавају опрашивање и оплодњу. Међу великим бројем хемијских средстава, као најшире прихваћено средство у пракси наводи се АТС (амонијум тиосулфат), који се највише примењује у проређивању цветова јабуке, а добре резултате даје и у проређивању цветова трешње. АТС оштећује круничне листиће, тучкове и прашнике цвета и на тај начин спречава да дође до оплодње и да се плодови заметну. Ефикасност проређивања цветова АТС-ом у великој мери зависи од фенофазе цветања јер су најосетљивији отворени цветови. Примена 0,5% АТС у фенофази када је на мајским букетићима забележено пуно цветање, и 50% отворених цветова на једногодишњим гранама, умањила је време потребно за обаваљање ручног проређивања за 1/3, уз повећање масе плодова кајсије.

За успешно проређивање засада кајсије у пуном роду неопходно применити веће концентрације АТС (3%), с количином воде од 1.500 л/ха. Применом раствора АТС концентрација 2 и 3% и сурфактанта Silwet концентрација 0,1 и 0,3%, ефикасно се смањује заметање плодова самооплодних сорти трешње, те би се ови препарати могли користити и у проређивању цветова кајсије. Прелиминарни резултати наших огледа с проређивањем цветова сорте кајсије новосадска касноцветна употребом 2% АТС и 0,3% сурфактанта Silwet у фенофази пуног цветања, потврђују ефикасност третмана, при чему је удео заметнутих плодова у односу на број цветова у контроли износио 7,4%, у третману с АТС 2,2% и у третману са Silwet-ом свега 1,1%. Ефикасност препарата је евидентна, али природно заметање плодова у великој мери зависи од генотипа и климатских услова, те је неопходно размотрити ове факторе пре него што се приступи проређивању цветова.

Кајсије цветају веома рано, тако да проређивање цветова не би требало обављати докле год постоје ризици од појаве пролећних мразева. На основу нашег искуства за проређивање цветова трешње добро се показао АТС у концентрацији од 2 одсто и суфрактант Silwet Л-77 у концентрацији 0,3 одсто у време 40-60 одсто пуног цветања. Што се тиче кајсије добра је комбинација АТС 2%+Silwet 0,1%