Насловна ТЕМЕ ПОВРЋЕ Šta i kada primeniti u luku i kupusu protiv korova

Šta i kada primeniti u luku i kupusu protiv korova

395

U usevima crnog luka za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova može se upotrebiti preparat Zanat (a.m. pendimetalin) u količini 5 l/ha a karenca proizvoda je 63 dana. U fazi 3 do 6 lista poljoprivredni proizvođači za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova može se upotrebiti preparat Lontrel 100 (a.m. klopiralid) u količini 0,8 l/ha a karenca proizvoda je 42 dana ili preparat Pikogal plus (a.m. klopiralid) u količini 0,2 do 0,4 l/ha a karenca proizvoda je 42 dana. U fazi razvoja listova dostupan je i herbicid Fusilade Forte (a.m. fluazifop-p-butil) u količini 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova a karenca proizvoda je 49 dana.

U usevima kupusa za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova može se upotrebiti preparat Zanat (a.m. pendimetalin) u količini 4 do 5 l/ha pre rasađivanja a karenca proizvoda je 63 dana. Nakon 8 do 10 dana od rasađivanja može se upotrebiti preparat Rafal 120 (a.m. kletodim) u količini 0,8 do 1,2 l/ha a karenca proizvoda je 30 dana. U fazi razvoja 3 do 5 listova dostupan je i herbicid Fusilade Forte (a.m. fluazifop-p-butil) u količini 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova a karenca proizvoda je 49 dana.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kupusu može se upotrebiti i preparat Stomp 330 E pre rasađivanja u količini 4 do 5 l/ha, preparat Butisan 400 SC (a.m. metazaklor) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih travnih korova 5 do 6 dana nakon rasađivanja karenca 70 dana i preparat Focus Ultra (a.m. cikloksidim) u količini za jednogodišnje korove od 1 do 1,5 l/ha a za višegodišnje uskolisne korove od 3 do 4 l/ha karenca 28 dana, a na tržištu su dostupni i drugi herbicidi.

Piše: Dipl. inž. Aleksandar Zdravković

Pred vama je svih 20 džepnih knjiga iz serijala „Moj voćnjak“, „Moj povrtnjak“, „Moj vinograd“ i „Moje cveće“. Knjige u formatu 16x12cm u punom koloru na 64 strane, lake za korišćenje i uvek pri ruci.

Moj voćnjak će vas upoznati kako da krenete i počnete da formirate svoj zasad, pripremite zemljište, odaberete voćnu vrstu.

Tu su i Jabuka, Višnja, Trešnja, Kruška, Borovnica, Jagoda, Malina, Leska, Šljiva, Kajsija, Ruža, Paradajz, Paprika, Krompir, Krastavac, Grašak, Pasulj, Lukovi i Vinograd.