Насловна ВЕСТИ2 Стање усева у Краљеву

Стање усева у Краљеву

205

Фебруар 2022. године на територији Краљева био је топлији са мање падавина него што је уобичајено за овај месец. Температуре земљишта у зони корена су се кретале око просечних вредности, тако да нису били испуњени услови за покретање вегетације. Током месеца падавина је било повремено на целој територији ПССС Краљево, али најчешће слабог интензитета. Временски услови током већег дела фебруара, понегде уз краће прекиде због падавина, омогућавали су обављање предвиђених пољопривредних радова.

Температуре земљишта у зони корена су се кретале око просечних вредности, тако да нису били испуњени услови за покретање вегетације. Дневне температуре ваздуха, које су током великог дела месеца биле изнад просека за овај део зиме, нису угрожавале озиме ратарске културе

Током фебруара 2022. године на подручју деловања ПССС Краљево, забележено је мање падавина него што је уобичајено за овај месец, укупно 47мм падавина, што је мање за 6 мм од просека за месец фебруар. У брдско планинском делу Краљева, Рашке и Ивањице дошло до формирања снежног покривача. Повремене падавине током месеца одржавале су повољну влажност земљишта што ће бити од значаја када крене вегетација.

Временски услови током већег дела фебруара, понегде уз краће прекиде због падавина, омогућавали су обављање предвиђених пољопривредних радова, као што су: обилазак парцела, преглед стања и прихрањивање озимих усева, обрада земљишта, припрема топлих леја и други припремни радови за пролећну сетву и садњу.

Прву половину марта карактерисало је хладније време од уобичајеног за ово доба године повремено са падавинама, кишом, суснежицом и снегом, углавном слабог интензитета. Средња дневна температура ваздуха за прву декаду марта 2022 (-3,20Ц) је била испод вишегодишњег просека (1,80Ц), а у јутарњим часовима је било појаве мразева слабог и умереног интензитета. Остварено је 50% више падавина у односу на просек прве декаде марта.

Усеви озимих стрнина на површини од 5715 ха се, у зависности од датума сетве, сортимента и локалитета налазе у различитим фенофазама бокорења (ББЦХ 23-25). Приликом визуелних прегледа није регистровано значајно присуство штеточина и болести. Интезивно се прихрањују усеви јесење сетве када услови влажности земљишта то дозвољавају.

Пише: Ненад Нешовић, ПССС Краљево