Насловна ТЕМЕ ВИНОГРАД    Винограду треба сунце више од воде

   Винограду треба сунце више од воде

572

   Винова лоза најбоље успева на теренима надморске висине од 100 до  400 метара

Крајем лета почињу припреме за садњу винове лозе. Будућим произвођачима избор локације не би требало да представља проблем јер су од стране стручњака дефинисани виноградарски рејони, односно виногорја у оквиру којих постоје оптимални услови за гајење винове лозе.  Међутим, и овде  треба имати у виду да су рејони широк географски појам па је корисно узети  у обзир и карактеристике самог подручја на коме се засад подиже. Посматрају се надморска висина, експозиција, рељефне карактеристике и сл.

    Биљка сунца

    Сматра се да винова лоза има скромне захтеве. Међутим, постоје одређени услови који су неопходни за  њено успешно гајење. Пре свега, она је биљка сунца и захтева добро осунчане положаје током целог дана. На чокотима у сенци ластари лошије сазревају, у окцима се формира мањи број цвасти, па је и принос нижи, грожђе накупља мање  шећера и више киселина. Стручњаци сматрају да винова лоза  најбоље  успева на теренима надморске висине од 100 до  400 метара, али се  може успешно садити и на нижим,  и на нешто вишим положајима. Погодне су и веће висине, али се мора обратити посебна пажња на избор сорти ранијих епоха сазревања и јужних експозиција. Корисно је да се виногради налазе у близини река и језера, јер је због бољег осунчавања  већа родност, али и бољи квалитет грожђа. Најпогоднији су брежуљци и благе падине. На таквим местима лоза сазрева на време, редовније рађа, дуговечнија је и лакше подноси ниске зимске температуре.

    Важан избор земљишта

    Најбоље је да се виноград подиже на чистом, односно земљишту на којем нису у претходном периоду гајене вишегодишње културе. Међутим, ако се оно мора крчити, потребно је да се пажљиво уклоне сви остаци корена претходних култура. У наредних три до пет година  на њему треба гајити легуминозе или смешу различитих биљака које ће послужити као зеленишно ђубриво и обогатити га органском масом.

   Уколико после крчења и чишћења терена остану неравнине, односно улегнућа или испупчења потребно их је поравнати да би се олакшала будућа обрада и нега винограда. Овом мером стварају се уједначенији микроклиматски услови за све чокоте, олакшава кретање механизације, спречава стварање места где се задржавају вода или хладне ваздушне масе. Равна се искључиво суво земљиште, пажљиво, да се не би уклонио плитак хумусни слој. На земљиштима где је врло висок ниво подземне воде или се она слабо цеде не треба подизати виноград, а ако нема другог избора, потребно је обавезно одводњавање – изградња одводних, дренажних канала.