Насловна ВЕСТИ2 Заштита усева од кукурузног пламенца и памукове совице

Заштита усева од кукурузног пламенца и памукове совице

134

На подручју Новог Сада, визуелним прегледом усева паприка, меркантилног кукуруза и кукуруза шећерца, као последица развученог лета друге генерације, и даље се регистује присуство новоположених јајних легала кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis).

Такође, на светлосним ловним лампама, као и на феромонским клопкама у претходном периоду региструју се изузетно високе бројности памукове совице (Helicoverpa armigera). У Регионалном центру „Нови Сад“ Прогнозно-извештајне службе заштите биља кажу како је тренутно притисак ове штеточине најјачи од почетка сезоне.

– Визуелним прегледом усева регистровано је присуство јаја памукове совице на преко 50 одсто биљака – наводе у РЦ „Нови Сад“.

Произвођачима се препоручује преглед усева на присуство новоположених јајних легала кукурузног пламенца, као и јаја памукове совице и по потврди присуства спровођење третмана применом неког од наведених инсектицида.

У усевима кукуруза то су Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 л/ха (каренца 14 дана) или Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 л/ха (каренца14 дана)  или Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 л/ха (каренца 7 дана)  или Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 л/ха (каренца 14 дана) или Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,4-0,5 л/ха (каренца 35 дана) или Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075-0,125 л/ха (каренца 30 дана).

У усевима паприке препоручују се инсектициди Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 л/ха (каренца 3 дана) или Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 л/ха (каренца 1 дан)  или Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 кг/ха (каренца 3 дана) или Top gun (indoksakarb) 0,25 л/ха (каренца 7 дана) или Scatto (deltametrin) у количини 0,3-0,7 л/ха (каренца 3 дана).

– У усевима паприке и кукуруза шећерца где је берба у току забрањена је примена хемијских мера заштите. У усевима у којима се берба очекује у наредном периоду строго треба водити рачуна о каренци примењених препарата. Приликом избора инсектицида водити рачуна о максималном броју третмана током једне вегетације – подсећају у РЦ „Нови Сад“.

Фото: Прогнозно-извештајна служба заштите биља