Насловна ТЕМЕ ЖИВОТ ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА: Отпад није ђубре, него развојна шанса Србије

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА: Отпад није ђубре, него развојна шанса Србије

135

Пише: Весна Савић

Развијене земље Европе, па и многе у свету, све више се удаљавају од модела линеарне економије и окрећу новом – циркуларном моделу, где се на отпад гледа као на нови производ. То значи да се крилатица „узми – направи – одложи“ претворила у кружницу – од производње, расподеле, потрошње, поновне употребе и рециклаже, опет се стиже до производње. Србија покушава да и даље доминантну, линеарну економију истисне и уведе, како то стручњаци наводе, супарнички концепт привређивања у којем се, уместо кретања материје и енергије у једном смеру заступа њихово кружно – циркуларно- кретање. Циркуларна економија препознаје се и као стратешки правац развоја Србије.

Вишеструке су и бројне користи циркуларне економије по коме се у отпад гледа као нови производ, а не ђубре којег се треба решити. Основни извор економског раста који обезбеђује циркуларна економија јесте што већа поновна употреба материјала из производа који су завршили свој „животни циклус” и што мање коришћење нових ресурса. Укратко, циркуларна економија подразумева кружење материјала и његову поновну употребу, чиме се истовремено користи и драстично мање енергије и воде, у неким случајевима и преко 90 процената.

Шта казује нова национална стратегија

Србија тренутно покушава, како је то сликовито илустровао Слободан Перовић из Министарства заштите животне средине, да промени стара схватања по којима „земљу нисмо наследили од наших предака, већ позајмили од наше деце и тако морамо да размишљамо”. То се односи и на воду, ваздух и друге ресурсе. Стога, сваки концепт развоја има алтернативу, али циркуларна економија нема.

– Морамо да имамо свест о томе како користимо наше ресурсе. Држава треба да покрене, контролише и, ако треба, и санкционише, а привреда да изнесе тај посао – сматра Перовић.

Један од важних докумената за остварење савремене визије развоја требало би да буде и нова национална стратегија одрживог развоја за Републику Србију, која чека на усвајање и у којој су дате смернице за даље деловање у области одрживог развоја. Стара је донета још 2008. и важила је до пре четири године. Могуће правце развоја даје и дугорочна стратегија у области заштите животне средине, која подразумева побољшање квалитета живота становништва, осигуравањем жељених услова животне средине и очувањем природе, засноване на одрживом управљању својим окружењем.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us