Насловна ВЕСТИ1 Могу ли се трактори кретати путевима првог и другог реда?

Могу ли се трактори кретати путевима првог и другог реда?

98

Могу ли се трактори кретати државним путевима првог и другог реда било је питање које је Иницијатива за опстанак пољопривредника упутила ЈП Путевим Србије. Одговор је стигао и упућени су на Министарство унутрашњих послова.

Поштовани,

На основу Вашег дописа од 25.01.2024. године, у коме се обраћате  ЈП „Путеви Србије“, као управљачу државним путевима I и II реда у Републици Србији, ради проналажења решења за кретање тракторима у организованим колонама на државним путевима, обавештавамо Вас следеће:

У члану 102, Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2019 –одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 – др.закон и 76/2023), дефинисане су категорије возила које смеју да се крећу аутопутем и мотопутем, којим је забрањено кретање тракторима овим категоријама државних путева.

Такође, обзиром да је забрањено кретање тракторима на државним путевима IA реда (аутопутевима), самим тим трактори не припадају ни једној категорији возила за које је предвиђена наплата путарине за коришћење државних путева IA реда (аутопутева).

На осталим државним путевима IБ и II реда (изузев аутопута и мотопута) кретање тракторима је дозвољено и дефинисано чланом 45, став 1, тачка 5 (максимална дозвољена брзина), чланом 85, као и осталим члановима везаним за учествовање трактора у саобраћају, горе наведеног закона.

Обзиром да је спровођење одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима у надлежности Министарства унутрашњих послова, за детаљнији одговор на ваше питање непоходно је да се  обратите поменутом Mинистарству.

С поштовањем,

ЈП „ Путеви Србије”