Насловна ТЕМЕ ВОЋЕ Нови Сад на мапи европских логистичких центара

Нови Сад на мапи европских логистичких центара

244

Логистички центар железничког превоза, повезаног са друмским и водним – прекоморским линијама превоза, складиштења, царина, шпедитера и савремених логистичких услуга, спреман да се повезује и да улаже у нашу земљу.

Драгоцена пословна искуства познате компаније у складиштењу и транспорту пољопривредних производа и смрзнуте робе.

Пише: др Зоран Кесеровић

Из новембарских пословних сусрета у северној Италији, у нама по много чему блиској Фурланији – Јулијској крајини, у којој сам боравио као изасланик Министарства за бригу о селу и Милана Кркобабића, покушаћу да издвојим неколико информација, важних пре свега за нашу пољопривреду. У делегацији Србије били су и руководиоци Новосадског сајма Борис Надлукач и Оливера Ратковић, директорка Регионалне агенције Алма Монс д.о.о. Милица Врачарић и менаџер Кластера транспорта и логистике Војводине Милан Вучинић. На Сајму града домаћина Порденонеа, који је један од окружних центара на средокраћи пута између Венеције и Трста, организован је у време нашег боравка Међународни сајам виноградарства и винарства.

У шест павиљона Сајма изложени су машине и материјали за све производне фазе у производњи клонова, машине и опрема за производњу грожђа, производи и техологије за третирање различитих сорти грожђа (сировине, биолошки и хемијски производи, фертилизатори…), машине и опрема за производњу вина… За наше произвођаче биле би свакако занимљиве и радионице и семинари о новим трендовима у области винарства, техничким иновацијама, истраживању и развоју. Води их престижни научни одбор, састављен од стручњака, универзитетских професора и угледних представника винског сектора.

Веза ланаца произвођача с ланцима вредности

Такође смо посетили Регионалну агенцију за рурални развој ERSA – Friuli Venezia Giulia и присуствовали представљању потенцијала Интерпорто-интермодал терминала у Порденонеу. Познати европски Логистички центар Порденоне чвориште је железничког превоза, повезаног са друмским и водним-прекоморским линијама превоза, складиштења, царина, шпедитера, савремених логистичких услуга у транспорт. Изнета су пословна искуства те компаније у складиштењу и транспорту пољопривредних производа и смрзнуте робе.

Основно пословно усмерење овог деоничарског друштва јесте повезивање ланаца произвођача и добављача, с ланцима вредности. Техничку основу за такве превозе представљају специјалне врсте контејнера – фриго контејнери, који имају споствену електричну јединицу за хлађење или грејање и идеални су за транспорт воћа и поврћа на удаљене дестинације. Слична врста су танк – контејнери, посебно дизајнирани за за транспорт течне хране, као што су алкохоли, воћни сокови, јестива уља. Обе врсте контејнера су корисне, унутрашње дужине 5,89 x 12,01 метара, с тежином товара до 21 тоне, односно до 26 тона.

У разговорима је посебно указано на саобраћајне могућности за превозе контејнера железницом која је најпогоднија. Трансевропска транспортна мрежа путева, аеродрома, водне инфраструктуре, посебно железничка веза, повезује европске земље на правцу север-југ и запад-исток. За нас је битна жеља домаћина и могућност да се у мрежу укључи Србија.

Европа се окреће превозу железницом

Предност Србије је њен географски положај, тако да се транспорт пољопривредних производа контејнерима железницом у првом сегменту, и другим средствима у другом сегменту, по мишљењу експерата може остварити:

  • на правцу југ: железницом с лукама Солун и Истанбул и даље према Далеком истоку,
  • на правцу исток: железницом с луком Констанца и даље према Блиском истоку и северној Африци,
  • на правцу запад: железницом с Италијом и лукама Трст и Монфалконе и даље према западној Европи,
  • на правцу север: према средњој Европи, Немачкој, северноевропским лукама, балтичким земљама, али и према Русији и Кини, користећи нови железнички правац „пут свиле“.

Експертски тим Логистичког центра с интермодалним терминалом Порденоне, разматрао је пројекат железничког повезивања Порденонеа са Србијом и  посебно су анализани потенцијали за транспортну повезаност железницом Порденонеа и Новог Сада са гравитационом зоном од 120 до 150 км.

Акценат је стављен на потенцијале превоза контејнера железницом.

Један од разлога убрзане оријентације превоза железницом, у односу на друмски транспорт јесу:

  • заштита животне средине, екологија,
  • велика ограничења за саобраћај друмских возила (пример Аустрија),
  • увођење посебних такси за превозе друмским возилима, које повећавају цену транспорта и утичу на његову конкурентност (земље Европске уније),
  • знатне уштеде у превозу робе контејнерима, које се крећу, у зависности од врсте робе, од 10 до 30% у односу на друмски транспорт.

Рецимо и то да је Interporto-intermodal terminal Pordenone (IITP) деоничко друштво, а највећи деоничар је привредна комора (70%). Систем транспортно-логистичке инфратруктуре обухвата и луке Трст и Монфалконе, као и логистичке центре Червињано и Горица, аеродром Трст, Тревизо.

Више возова преко Војводине

У Порденонеу смо заједно закључили да подржавамо иницијативу тамошњег Interporto-intermodal terminal из јануара 2021. године за :

Пример савременог задругарства

Посетио сам VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SCRL и пренећу искуства о томе како је зашто настала ова кооператива, која може да послужи као пример нашим произвођачима садног материјала, као пут којим би требало да иду у наредном периоду. Кооператива је основана 1930. године и сада има 230 коопераната. Још тада су је видели као прави начин одрживости и развоја села. Имали су земљиште перфектно за ову производњу: појава филоксере терала их је на удруживање које је уједно било решење за тадашњу социјалну кризу. Млади су одлазили из села у градове, а овом кооперативом дата им је нада, односно алтернатива за живот на селу.

Тада је формирана, а и сада се добро држи и решава економске и социјалне проблеме. Веома је важно што удружени наступају с великом понудом и повољнијим ценама, што заједно улажу у развој и унапређују комерцијалу. Велику пажњу увек су посвећивали узгоју калемова и повећању квалитета. Први су увели парафин у производњу калемова. Привредници, произвођачи кооперативе, сарађивали су, али и инвестирали у истраживања. Већ 1970. почињу с клонском селекцијом, с посебним освртом на здравствене карактеристике. Временом се мењала филозофија, па се, рецимо, ишло на мали принос, да би се повећао квалитет вина. То се уважава и у раду на селекцији винове лозе: имају преко 30 клонова и своја седишта у Француској, Калифорнији, Грчкој, Аустралији, на Новом Зеланду.

Сада су и пред овом кооперативом другачији изазови. Променила се клима. Да би се смањили трошкови, иде се на смање третирања, као и на стварање сорти које су отпорне на болести у климатске услове. Кренуло се у том правцу пре 20 година. Иде се у нова истраживања, у сарадњи с Унивезитетом у Удинама. Стварају се нови хибриди, као и све отпорније сорте. Тако се унапређује и развија пољопривреда и уједно штити окружење, да у природи и околини буде што чистије. Све је мање воде, па се иде и на стварање подлога које су опорније на сушу и салинитет М-1, 2, 3, 4. Сада већ имају осам лабораторија за истраживање и развој, сами обављају контролу своје производње. Лидери су у региону. Мисија коопертативе јесте у томе да подржи сиромашан слој људи који од својих уситњених парцела самостално не би могли да опстану. Илустрације ради, навешћу да ниједан кооперант нема више од два хектара обрадивог земљишта, а удружен има оптималне услове за рад и за живот породице.

  • пројекат железничког повезивања Порденонеа и Новог Сада и стварања интермодалног железничког чвора у Новом Саду, као регионалном центру и
  • стварање логистичког чворишта с успостављањем магацинских складишта, неопходних за подршку интермодалности, производњи и позиционирању тржних производа.

Посебно ће бити разматрана пословна сарадња измедју IITP, Регионалне агенције Алма Монс д.о.о. и Кластера транспорта и логистике Војводине и реализација у оквиру ИПА пројеката који ће бити уграђени у пројектно-техничку документацију за логистичке центре с интермодалним терминалима за Нови Сад и Суботицу.

IITP развија сарадњу с луком Трст и планира се велики број возова за источно подручје, пре свега за Војводину, односно, за Нови Сад. Спреман је да инвестира, и веома је битно је да се, ако постоје позитивни робни токови, могу наћи новци за инвестиције. Забрињава, међутим, лоше стање железничке инфрастуктуре у Србији. Не види се начин да Србија може ефикасно организовати превозе железницом са садашњим стањем инфраструктуре.

Истовремено, све европске државе, ради уведене таксе у друмском саобраћају, и ради заштите животне околине, преусмеравају робу на железницу. То је услов за одрживо пословање транспорта.

Најављена је посета представника IITP Србији и наставак и проширење сарадње с Алма Монсом и Кластером транспорта и логистике Војводине, као и проширење сарадње у транспорту у оквиру Споразума о сарадњи АП Војводине и регије Фриули Венезиа Гиулиа.

Фото: Милица Врачарић