Насловна ВЕСТИ2 Акција спречавања страдања птица на далеководима

Акција спречавања страдања птица на далеководима

17

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије је у оквиру међународног пројекта спречавања страдања птица на далеководима “Лифе Данубе Фрее Скy” започело постављање информативних табли које говоре о проблему страдања птица на далеководима, истраживањима и мерама превенције у циљу решавања овог проблема.

Информативне табле су постављене у Међународно значајним подручјима за птице, ИБА “Горње Подунавље” у близини Апатина, ИБА “Ковиљско-петроварадински рит” у близини Сремских Карловаца и ИБА “Делиблатска пешчара” у близини села Дубовац.

Поред наведена три ИБА подручја, до краја године се планира постављање још шест информативних табли у ИБА подручјима дуж Дунава: Карађорђево, Дунавски лесни одсек, Ушће Саве у Дунав, Лабудово окно, Ђердап и Мала Врбица.

Извор: Енергетски портал