Насловна ТЕМА БРОЈА ГОРАН САВИЋ, ДИРЕКТОР РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ: Нови конкурси – шанса за...

ГОРАН САВИЋ, ДИРЕКТОР РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ: Нови конкурси – шанса за озбиљан раст пољопривреде

1813

Откако је основан 2013. године, Развојни фонд Војводине на разне начине труди се да оживи и унапреди привреду и пољопривреду у Покрајини. Захваљујући кредитној политици која се огледа у повољим роковима отплате, фиксним и ниским каматним стопама, привредницима и пољопривредницима у Војводини кроз кредите и конкурсе омогућено је да унапреде предузеће, односно газдинство.

  • Протекла година једна је од успешнијих година у пословању Развојног фода Војводине још од оснивања – каже директор Развојног фонда Војводине Горан Савић. – Из године у годину све је веће интересовање за наше кредитне линије те је тренд успешног пословања, који је започео још 2017, настављен и у години која је за нама.

По речима нашег саговорника, Развојни фонд прошле године одобрио је преко 220 кредитних захтева, у укупном изосу од око 900 милиона динара.

  • Правна лица и предузетници у Развојном фонду Војводине препознали су сигурног партнера, те је ова група клијената поднела захтеве за кредит у износу већем од пола милијарде динара, док им је одобрена половина овог износа.

Међу онима који се за подстицаје и субвенције обраћају РФВ јесу и пољопривредни произвођачи. Како истиче Горан Савић, и прошле године власници пољопривредних газдинстава били су веома заинтересовани за кредитне линије.

– Одобрили смо им преко 170 кредитних захтева, у укупном износу већем од 520 милиона динар – каже наш саговорник и додаје да је највеће интересовање и 2019. владало за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта, као и да је у ту намену одобрено нешто више од 220 милиона динара. – Пољопривредници су били веома заинтересовани и за кредитну линију која је намењена инвестицијама у пољопривреди па им је на дуги рок одобрено близу 150 милиона, док је за набавку нове пољопривредне механизације одобрено око 130 милиона – поручио је Савић и додао да су веома тражене и конкурсне линије којима је омогућено кредитирање набавке пољопривредне механизације.

– Ово интересовање веома је изражено у време када Покрајина или Република изађу пред пољопривреднике с конкурсним линијама намењеним субвенционисању ових инвестиција. Расписани јавни позиви за ИПАРД програм у протеклој години имали су значајан утицај на број заинтересованих пољопривредника за кредитна средства за набавку пољопривредне механзације, како погонске тако и прикључне. Пољопривредна газдинства махом сз искористила пружене повољности, обновила пољопривредну механизацију и унапредила пољопривредну производњу, док ће инвестиције у савремене, дигитализоване фарме мало сачекати – поручио је наш саговорник.

Развојни фонд Војводине улаже новац у развој различитих пољопривредних области. Питање је, међутим, ко има највише слуха за окретање држави као начину да развије посао – привреда, мала и средња предузећа или пољопривредници.

  • Регистрована пољопривредна газдинства наши су највећи корисници, барем када је број клијената у питању – каже директор РФВ. – Правна лица и предузетници  навикли су да се првенствено окрећу пословним банкама које могу да им понуде флексибилније услове. Пољопривредна газдинства нису толико интересантна пословним банкама, пре свега због нижег нивоа промета који остваре преко текућег рачуна, те су услови дефинисани у нашим конкурсним линијама за њих далеко прихватљивији. Земљорадничке задруге полако се укључују у савремене токове пословања, те се и оне у последње време јављају за подршку пословању. У сарадњи са Задружним савезом Војводине планирамо да посетимо земљорадничке задруге и њихове кооперанте, како бисмо им представили програм Развојног фонда Војводине и све повљности наших кредитних линија.

Развојни фонд Војводине тренутно има шест отворених конкурса за дугорочно финансирање и један за краткорочно: то су конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, конкурс за куповину пољопривредног земљишта, конкурс за подршку ИПАРД програму, конкурс за набавку нове пољопривредне механизације, конкурс за развој сеоског туризма, конкурс за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже, као и конкурс за краткорочне кредите за обртна средства. Кредитне линије, намењене развоју туризма и набавци нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционишу ресорни покрајински секретаријати, који у целости рефундирају уплаћену камату и накнаду по овим конкурсним линијама, тако да су ове кредитне линије бескаматне.

  • Оно што представља специфичност РФВ, а пре свега његову предност јесте то што клијенти у сваком моменту знају на чему су када је у питању кредитирање које обезбеђује РФВ. Кредите одобравамо по расписаним конкурсима у којима су дефинисани минимални услови и потребна документација за аплицирање. Прописана правила и услови једнаки су за све, без обзира на то да ли сте микропредузеће или компанија која остварује значајне пословне резултате, односно пољоприведник с малом регистрованом површином или пак с импресивном сетвеном структуром – каже Горан Савић.

Како је поручио, Развојни фонд Војводине усвојио је акциони план који за циљ има добијање акредитације Зеленог климатског фонда за финансирање климатски одрживих пројеката у привреди и јавном сектору. Принцип одрживог (зеленог) финансирања постаје један од глобалних критеријума одобравања нових инвестиција, а водеће мултилатералне развојне банке, као и друге водеће финансијске институције, у складу с њим прилагођавају корпоративну политику.

  • И поред доступности међународних климатских фондова и програма, Србија користи погодности углавном давањем сагласности на предефинисане регионалне или локалне пројекте међународних организација и институција нпр. ЕБРД, ЕИБ, УНДП, ФАО, које директно приступају мултилатералним фондовима, попут Зеленог климатског фонда, због недостатка организационог капацитета или акредитације националних финансијских институција за транспарентно управљање додељеним средствима – каже Савић и додаје да ће уз приступ средствима Зеленог климатског фонда, Развојни фонд Војводине бити препознат као један од главних покретача развоја на овим просторима.
  • За текућу годину већ је спремно 12 нових конкурса – каже директор Развојног фонда Војводине. – Кориснике наших средстава и у 2020. години очекују кредитне линије са фиксним каматним стопама које се крећу у распону од 1 до 3% на годишњем нивоу и периодима отплате до седам година, са чак две године грејс периода. Те кредитне линије субвенционишу покрајински секретаријати, те ће се тако уплаћена камата и накнада ове године у целости рефундирати за кредитне линије за развој туризма, развој сеоског туризма и за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже.

У причу о развоју пољопривреде све више се уплиће туризам. Вински туризам већ се лепо развија, а произвођачи других производа, специфичних за ово подручје, очекују да ће држава и њима пружити шансу за ову врсту развоја.

Развојни фонд Војводине је прошле године први пут расписао конкурс за дугорочне кредите за развој туризма. Он је био доступан и правним лицима и предузетницима и пољопривредним газдинствима. У жељи да се услови конкурса приближе и прилагоде потенцијалним корисницима, расписана су два конкурса: за дугорочне кредите за развој туризма, намењен правним лицима и предузетницима, и конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма, намењен пољопривредним газдинствима. Оба субвенционише Покрајински секретаријат за привреду и туризам, односно, у целости рефундира све трошкове по одобреном кредиту за ове конкурсне линије.

– Циљеви доделе ових средстава јесу развој туристичке делатности карактеристичне за географско подручје Војводине, односно развој ловног и риболовног туризма, еногастрономског туризма, верског туризма, културног туризма, здравственог туризма, агротуризма и туризма у сеоском домаћинству, малих породичних хотела у селима, кампова, етно села, етно кућа, излетишта, фолклора и слично – каже Горан Савић – Кад се погледа досадашње интересовање за ове кредитне линије, можемо слободно рећи да је Војводина на добром путу да постане значајна туристичка дестинација.

Оснаживање жена на селу

Један од приоритета је и оснаживање жена на селу. Развојни фонд Војводине има у виду да је важно да се на неки начин субвенционише ова, прилично маргинализована социјална група, укључивањем жена директно у производњу.

  • Жене се у последње време све чешће охрабрују да ствари узму у своје руке, те је број жена, корисника наших кредита, у сталном порасту. – истиче Горан Савић, директор Развојног фонда Војводине. – У Развојном фонду Војводине немамо посебне услове за ову категорију клијената, него оцену кредитног захтева базирамо искључиво на кредитној способности подносиоца захтева, тако да сви заинтересовани имају једнаке могућности за добијање наши средстава. Поред бројних активности и пројеката у које је Развојни фонд укључен, посебно би истакли пројекат C.H.E.E.S.E.: Cheese NETWORKING – Cultural Habits with Excitement and Enjoyment, где смо се пријавили као водећи партнер пројекта. Његова сврха је повећање вредности гастрономско-туристичке понуде у Војводини укључивањем произвођача сира из домаће радиности и њиховим повезивањем с осталим учесницима у мрежи креирања и испоруке вредности –„Путеви сира“. Главни носиоци пословних активности управо су жене које су показале да сир из домаће радиности може бити представљен као гастро-туристичка дестинација. Тиме би се допринело не само развоју културе конзумирања сира, већ и унапређењу укупне туристичке понуде у овом подручју.